Thực hư thông tin một salon tóc bị tố 'ăn chặn' tóc hiến cho bệnh nhân ung thư