Chung cư hạ nhiệt, chuyên gia dự đoán đất nền sắp 'nổi sóng'