Bắt người đàn ông dựng lán trong rừng sâu để mua bán ma túy